Maria Pędzisz lekarz dentysta

Dyplom lekarza dentysty uzyskała w 2014 roku.

Stomatologia dziecięca i chirurgia stomatologiczna to dziedziny, w których się spełnia. Praktykowała w Niemczech. Ciągle podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez udział w sympozjach i kursach specjalistycznych. W codziennej pracy dzieci zachwycone jej delikatnością słuchają uważnie i cieszą się przy wyborze nagrody za wizytę. Uważna, cierpliwa, pogodna i uśmiechnięta.

Jej hobby to podróże.

Przyjmuje pacjentów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.