Tomasz Kaczyński - lekarz dentysta

Ukończył studia z wyróżnieniem na Wydziale Lekarsko - Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie kontynuuje edukację jako doktorant w dziedzinie periodontologii i rezydent w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Umiejętności i wiedzę z zakresu periodontologii zdobywa i pogłębia zarówno w kraju, jak i za granicą m.in. w czasie 9-miesięcznego stażu zagranicznego w Selcuk University w Turcji. Periodontologia i chirurgia stomatologiczna to wiodące i najbardziej absorbujące tematy licznych kursów, zjazdów i kongresów, w których uczestniczy.

Na co dzień zajmuje się kompleksowym leczeniem stomatologicznym, wykonując zabiegi z zakresu periodontologii i chirurgii stomatologicznej współpracując z lekarzami różnych specjalności, m.in. wykonuje zabiegi ułatwiające leczenie ortodontyczne.

W pracy zawsze pogodny i skupiony. Zawsze pacjent i jego problemy periodontologiczne są w centrum jego zainteresowania.Precyzję i dociekliwość periodontologiczną łączy z nowoczesnymi możliwościami technicznymi.

Prywatnie interesuje się sportem i lubi podróżować.

Przyjmuje pacjentów w językach: polskim i angielskim.