Aneta Zduniak lekarz dentysta, specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

 

Dyplom lekarza dentysty uzyskała 12 lat temu. Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji.

Wykładowca w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE), Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE) oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS).

Autorka wielu publikacji naukowych. Stale poszerza wiedzę poprzez udział w konferencjach i kursach,wprowadzając najnowsze rozwiązania technologiczne do codziennej praktyki.

Zawodowo mistrzyni ZAAWANSOWANEJ ENDODONCJI MIKROSKOPOWEJ.

Za najważniejsze w pracy uznaje rzetelne, ale i przyjazne, indywidualne podejscie do pacjenta i problemu, z którym  się zgłasza. To, co kiedyś było niewykonalne, dziś z wykorzystaniem wiedzy i technologii staje się realne. To nadaje sens jej pracy - rozwiązanie problemu, uśmiech i wdzięczność pacjenta.

Przyjmuje również pacjentów anglojęzycznych.

Prywatnie kocha podróże i zasłuchuje się w muzyce.