Super RTG


Rendgen stomatologiczny - Radiowizjografia - Super RTG

Jednym z podstawowych badań we współczesnej stomatologii jest badanie rentgenowskie.

W profesjonalnej praktyce stomatologicznej nie sposób obyć się bez wykonywanych na bieżąco punktowych, celowanych zdjęć rentgenowskich. To z autopsji znamy wszyscy.  

Zdjęcia RTG są niezbędne podczas leczenia endodontycznego (kanałowego), w ortodoncji, w chorobach przyzębia, w zabiegach chirurgicznych, podczas implantacji, w stomatologii dziecięcej.

Potrzeba coraz doskonalszej diagnostyki stanów patologicznych (chorobowych) i zredukowanie do minimum dawki promieniowania doprowadziły do rozwoju i zastosowania nowoczesnych systemów obrazowania - radiografii cyfrowej, zamiast tradycyjnych zdjęć RTG.

  Tym bardziej jest nam miło poinformować Państwa, że możemy zaprezentować RADIOGRAFIĘ CYFROWĄ, stanowiącą przełom w radiologii stomatologicznej.

    RADIOWIZJOGRAFIA wykorzystuje najnowsze osiągnięcie w dziedzinie radiologii stomatologicznej, czujnik RVG, który po otrzymaniu dawki promieniowania radiologicznego przetwarza to promieniowanie na sygnał zrozumiały przez komputer i następnie w ciągu kilku sekund od naświetlenia otrzymujemy obraz na ekranie komputera.

 Korzyści płynące z zastosowania radiografii są niezaprzeczalne, a najważniejsze z nich to:

 1. minimalizacja dawki promieniowania - przy radiowizjografii o ponad 90% w porównaniu z klasycznym zdjęciem rentgenowskim zęba

 2. natychmiastowy obraz na ekranie komputera

 3. możliwość komputerowego przetwarzania obrazu (m. in. kontrast, ostrość, powiększenie, pomiary)

 4. archiwizacja obrazu w pamięci komputera

 Radiografia może być używana bezpośrednio na fotelu dentystycznym a lekarz wykonujący ekspozycje nie musi oddalać się lub dodatkowo zabezpieczać.

Dawka promieniowania rentgenowskiego pochłaniana przez pacjenta w czasie ekspozycji wykonywanej za pomocą RVG jest analogiczna do dawki promieniowania naturalnego (promieniowanie kosmiczne i ziemskie, jakiemu człowiek jest poddawany non stop) pochłanianego np. podczas 4-ro godzinnego spaceru.